Rockwool không lưới tỷ trọng 80kg/m3 không có lưới này là dạng sợi bông. Nên nó có tính đàn hồi tốt, độ cứng cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *