Rate this post

 Trường hợp 1: Khách chủ động gọi đến báo với nhân viên bảo hành đã làm mất phiếu biên nhận.

  1. 2.Trường hợp 2:Nhân viên bảo hành gọi cho khách thông báo hàng bảo hành của khách đã có hàng, khách báo mất biên nhận.
  1. Trường hợp 3:Khách đến trực tiếp phòng bảo hành thông báo mất biên nhận.

Tất cả trường hợp, nhân viên bảo hành tiếp nhận, yêu cầu khách đọc đúng số điện thoại đã lưu trong biên nhận, mở ra và ghi vào cột ghi chú của phần mềm là khách làm mất biên nhận. Sẽ hẹn khách hàng lấy hàng vào ĐÚNG NGÀY HẸN TRẢ MẶC ĐỊNH TRÊN MÁY (thông thường là 15 ngày kể từ ngày nhận hàng, nếu ngày hẹn trả rơi vào ngày nghỉ sẽ hẹn khách lấy vào ngày làm việc kế tiếp . Khi khách đến lấy hàng sẽ yêu cầu khách đọc lại số điện thoại, hỗ trợ  in lại lần 2 cho khách ký nhận và trả hàng cho khách đồng thời trả ngay trên Tiha (trên phiếu Biên nhận sẽ hiện in lần 2 hoặc lần 3 – không ký tên, đóng dấu của bảo hành Ngôi sao)

Biên nhận hợp lệ là biên nhận có chữ ký của người làm phiếu bảo hành và có đóng dấu đỏ “Đã nhận lại hàng” chỉ ký và đóng dấu 1 bản duy nhất đưa cho khách .

Trường hợp ngoại lệ, Nhân viên bán hàng qua thông báo là khách mất biên nhận và muốn lấy hàng thay cho khách, nhân viên bảo hành hỗ trợ in phiếu lần 2 cho Nhân viên bán hàng ký rõ họ tên và đưa hàng của khách cho Nhân viên bán hàng. NV Bảo hành giữ lại phiếu và trả ngay trên máy. Bảo hành thêm vào tiha , cột ghi chú, Tên – số dt nhân viên Ngôi Sao nhận thay . Mọi trường hợp tranh chấp sau này nhân viên Bán hàng tự chịu trách nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *